Biuro Rachunkowe Auditing
45-015 Opole
ul. Rynek 16/2
tel: +48(77)454 52 65
kom. 601 499 423

O firmie


AUDITING Biuro Rachunkowe jest przedsiębiorstwem z osiemnastoletnim doświadczeniem w zakresie usług audytorskich, doradczych i księgowych. Nasza oferta obejmuje badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji rachunkowości, usługowe prowadzenie ksiąg handlowych oraz audytorska obsługę przekształceń spółek, rejestrację i organizację nowo powstających podmiotów we wszystkich organach , opiekę i pomoc prawną.

więcej


Zakres usług


  • czynności rewizji finansowej (audyt)
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (rachunkowość)
  • doradztwo podatkowe
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania
  • rewizja finansowa
  • usługi przewidziane standardami rewizji finansowej, a także inne usługi zastrzeżone odrębnymi przepisami do wykonywania przez biegłych rewidentów.

więcej