Biuro Rachunkowe Auditing
45-015 Opole
ul. Rynek 16/2
tel: +48(77)454 52 65
kom. 601 499 423

O firmie


AUDITING Biuro Rachunkowe jest firmą z 18-letnim doświadczeniem w zakresie usług audytorskich, doradczych i księgowych. Nasza oferta obejmuje badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji rachunkowości, usługowe prowadzenie ksiąg handlowych oraz audytorska obsługę przekształceń spółek, rejestrację i organizację nowo powstających podmiotów we wszystkich organach , opiekę i pomoc prawną.

 

Firma działa od 1 stycznia 1992r., a jej właścicielka wykonuje zawód audytora jako biegły rewident od 1991 r., a wcześniej jako dyplomowany biegły księgowy - od 11 lipca 1985 roku.


Uprawnienia:

Wpis Biura Rachunkowego AUDITING Barbara Nowicka na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1073 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, z dnia 21.09.1995r. – ostatnia aktualizacja z 25.09.2009r., w związku ze zmianą ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009r. Nr 77, poz. 649).


 

Wpis do rejestru biegłych rewidentów Barbary Nowickiej pod numerem 2806 w KIBR, od dnia 01.01.1991r. (szczegóły w rozdziale „Personel”) – ostatnia aktualizacja od dnia 06.06.2009r., w związku ze zmianą ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ( Dz.U. z 2009r. Nr 77, poz. 649).
Podmiot

Siedziba

Rejestracja zawodowa podmiotu w KIBR


Rejestracja przedsiębiorcy w organie lokalnym

Biuro Rachunkowe „AUDITING”
Barbara Nowicka
45-015 Opole
Ul. Rynek 16/2
Wpis na liście KIBR
pod nr 1073
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
w Urzędzie Miasta Opola pod numerem GiMP.
– I – 6412/ 9766/ 2008


Personel posiadający uprawnienia zawodowe

  Biegły rewident   Rejestracja zawodowa biegłego rewidenta w KIBR
  mgr Barbara Nowicka   Wpis do rejestru pod numerem nr 2806

  Doradca podatkowy
  Rejestracja zawodowa doradcy podatkowego w KIDP
  mgr Krzysztof Nowicki   Wpis do rejestru pod numerem nr 07072


REGULACJE PRAWNE


Rejestr biegłych rewidentów prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Lista podmiotów uprawnionych prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dyrektywa 2008/30/WE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE.

Dyrektywa 2006/43/WE (była 8 Dyrektywa).

Ustawa o biegłych rewidentach z dnia 7 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649).

Ustawa o rachunkowości o rachunkowości z dnia 7 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223).

Kodeks spółek handlowych.

Krajowe standardy rewizji finansowej.
Certyfikaty zawodowe