Biuro Rachunkowe Auditing
45-015 Opole
ul. Rynek 16/2
tel: +48(77)454 52 65
kom. 601 499 423


Zakres świadczonych usług


Ustawa o biegłych rewidentach określa zakres usług, które może wykonywać biegły rewident.
Są to, między innymi:

  • czynności rewizji finansowej (audyt);
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (rachunkowość);
  • doradztwo podatkowe;
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  • usługi przewidziane standardami rewizji finansowej, a także inne usługi zastrzeżone
    odrębnymi przepisami do wykonywania przez biegłych rewidentów.


Wyżej wymienione usługi, świadczone przez nasze Biuro, zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej naszego Biura kontynuujemy nieprzerwanie od roku 1996, tj. od daty kiedy stało się ono obowiązkowe.
 


Odpłatność za nasze usługi ustalana jest indywidualnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.